March 5, 2009

Κ., Σ. - Για το πρώτο θέμα

Σύντροφοι

Επειδή η ζωή μου δεν είναι εσωκομματική αλλά παρακομματική, οι όποιες παρατηρήσεις μου, που σχετίζονται με τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του Κόμματός μας, παρακαλώ απλά να θεωρηθούν ως στοιχεία που περικλείουν επικουρική διάθεση και μόνο.

1. Πρώτο μέρος: Απολογισμός - Καθήκοντα ως το 19ο συνέδριο:

α. Κίνδυνοι εφησυχασμού:

Κατά τις συνεδριάσεις των διαφόρων οργάνων του κόμματος, κυρίως κατά τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων των ΚΟΒ, αλλά και των άλλων οργάνων, διενεργείται ο σχετικός απολογισμός δράσης κτλ. και ακολουθεί εισήγηση από το καθοδηγητικό όργανο για τα μέλλοντα, συνήθως με χαλαρή ή και μηδενική πολλές φορές κριτική από μέρους των συμμετεχόντων συντρόφων. Κατά κανόνα επιλέγονται τα εισηγημένα, τις περισσότερες φορές ορθώς. Ασφαλώς η εμπειρία των καθοδηγητικών οργάνων είναι χρήσιμη και η αξιοποίησή της αναγκαία. Στο σημείο αυτό γεννιέται ο εφησυχασμός, αφού ευδοκιμεί η πεποίθηση ότι οι καθοδηγητές γνωρίζουν και, κατ' επέκταση, «το Κόμμα ξέρει». Αυτός ο εφησυχασμός, τόσο σε καπιταλιστικές συνθήκες όσο και στη διαδικασία οικοδόμησης του σοσιαλισμού μέσα σε περιβάλλον που περιέχει και συνεταιριστική παραγωγή, αλλά και όπου οι πρώην δευτερεύουσες αντιθέσεις αναβαθμίζονται (π.χ. η αντίθεση μεταξύ χειρωνακτικής και πνευματικής εργασίας), πιθανόν να οδηγεί σε μείωση ενδιαφέροντος στη συμμετοχή, αποξένωση από τα τεκταινόμενα και πολλά άλλα επακόλουθα. Στην προκειμένη περίπτωση, το αντικειμενικό είναι ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων και το υποκειμενικό ο εφησυχασμός. Νομίζω ότι είναι ανάγκη να μελετηθεί αυτό το ζήτημα πολύ προσεκτικά.

β. Ιδεολογική δουλειά:

β1. «Ριζοσπάστης»:

Προτείνω, κάθε μέλος του κόμματος να αναλάβει τις εξής υποχρεώσεις:

Ι. Να προμηθεύεται τον «Ριζοσπάστη» κάθε μέρα και η ανάγνωσή του να είναι εφικτή από όλα τα μέλη της οικογένειας του συντρόφου. Για όσους συντρόφους δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα καθημερινής αγοράς του «Ριζοσπάστη», να φροντίσουν οι ΚΟΒ για την επίλυση του προβλήματος.

II. Πέρα από την απόκτησή του, να αναλαμβάνει την αυτονόητη υποχρέωση καθημερινού διαβάσματος και συζήτησης στο σπίτι και έξω απ' αυτό, όπου είναι εφικτό.

ΙΙΙ. Για τον «Κυριακάτικο Ριζοσπάστη», εκτός από τη δική του εφημερίδα, να χρεωθεί ο κάθε σύντροφος την ουσιαστική διάθεση ενός αντιτύπου επιπλέον.

β1.2. Διδασκαλία των κλασικών του Μαρξισμού:

β1.2.1 Οργάνωση μαθημάτων όλων των έργων των κλασικών, με την καθοδήγηση και διεύθυνση από το Ιδεολογικό Τμήμα της ΚΕ του Κόμματος, αποκεντρωτικά, προς όλα τα μέλη του Κόμματος αρχικά και σε φίλους στη συνέχεια. Σημειώνω ότι η σχετική αρθρογραφία που γίνεται στον «Κυριακάτικο Ριζοσπάστη» είναι πολύ καλή και προτείνω να συνεχιστεί. Να μελετηθεί η δυνατότητα αφιέρωσης μίας σελίδας του καθημερινού «Ριζοσπάστη», με αναφορές σε κλασικούς του Μαρξισμού.

β1.2.2. Τακτική εξέταση και αξιολόγηση, από τις ΚΟΒ, των συνθηκών και δεδομένων του άμεσου περιβάλλοντος δράσης της, στα πλαίσια των συνεδριακών αποφάσεων, με ταξικό κριτήριο και με χρήση του ιδεολογικού οπλοστασίου του διαλεκτικού υλισμού, ώστε να αποσοβούνται πραχτικισμοί.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Σ. Κ.

Ριζοσπάστης - 11 Φεβρουαρίου 2009