March 1, 2009

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ - Τολμηρά, στους μισθωτούς επιστήμονες, με όπλο τις Θέσεις του 18ου συνεδρίου

Πολύ ορθά οι Θέσεις ιεραρχούν την ανάγκη να ριχτεί μεταξύ άλλων το κέντρο βάρους των προσπαθειών του Κόμματος σε δυναμικούς κλάδους της βιομηχανίας καθώς και σε νέα τμήματα της εργατικής τάξης (ε.τ.) που δέχονται μια σφοδρότερη επίθεση στα πλαίσια της γενικής επίθεσης του κεφαλαίου. Επισημαίνεται η προσπάθεια για συστηματικότερη δράση στον τομέα των μισθωτών επιστημόνων και ειδικότερα στο χώρο των μηχανικών. Από τα πρώτα βήματα που σημειώνονται σε αυτήν την κατεύθυνση, τόσο η θετική όσο και η αρνητική κομματική πείρα επιβεβαιώνουν τη γενική πολιτική μας γραμμή και τις εκτιμήσεις των Θέσεων.

Στους κλάδους που εργάζονται μισθωτοί μηχανικοί - τεχνικοί, εμφανίζεται επιτάχυνση της διαδικασίας συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, μεγέθυνση των μονοπωλιακών ομίλων (π.χ. κατασκευές). Αυτή η διαδικασία συνοδεύεται από την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, τη συρρίκνωση των αυτοαπασχολουμένων με ταυτόχρονη προλεταριοποίησή τους, την εκτεταμένη εφαρμογή ελαστικών εργασιακών σχέσεων, τη συγκάλυψη της μισθωτής σχέσης μέσω της καθιέρωσης του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. Παράλληλα επεκτείνεται η προσωρινή απασχόληση, εντείνεται η κινητικότητα από κλάδο σε κλάδο, καθώς και η ταυτόχρονη μερική απασχόληση ενός σε διαφορετικούς κλάδους της υλικής παραγωγής (π.χ. Τεχνικού Ασφάλειας). Βεβαίως, η κατάσταση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί ενόψει της επερχόμενης κρίσης.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά τους εργαζόμενους μηχανικούς, έχουμε να κάνουμε με τμήματα που ανήκουν ή προσεγγίζουν την ε.τ., στην πλειοψηφία τους εργάτες πρώτης γενιάς, χωρίς εμπειρία ταξικών αγώνων, υπό την έντονη και πολύπλευρη επίδραση της αστικής τάξης και του οπορτουνισμού. Αλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν την κατάσταση είναι:

-- Η έντονη εργοδοτική τρομοκρατία που ασκείται μέσω των απολύσεων, της ατομικής διαπραγμάτευσης, αλλά και της λυσσαλέας επίθεσης των μονοπωλιακών ομίλων έναντι κάθε προσπάθειας συλλογικής διαπραγμάτευσης μέσω δικαστικών προσφυγών για την απαγόρευση της δυνατότητας υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ).

-- Η ύπαρξη μηχανισμών ενσωμάτωσης ή ψευδεπίγραφης συνδικαλιστικής εκπροσώπησης μέσω του ΤΕΕ ή των Επιστημονικών - Επαγγελματικών Συλλόγων στη βάση των δήθεν «κοινών συμφερόντων του επαγγέλματος», εργοδοτών και εργαζομένων.

-- Η ισχυρή επίδραση του οπορτουνισμού εδράζεται κοινωνικά στην εργατική αριστοκρατία και σε στελέχη με ενδιάμεση θέση στην πυραμίδα διεύθυνσης και οργάνωσης της εργασίας στους συγκεκριμένους κλάδους.

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και σύνθετη κατάσταση όπως αυτή, η σχεδιασμένη δράση του Κόμματος έφερε αποτελέσματα με σταθμούς:

-- Τη μαζικοποίηση του ΣΜΤ και τη σταδιακή αλλαγή του συσχετισμού σε αυτό έναντι των οπορτουνιστικών δυνάμεων που κυριαρχούν.

-- Την ενιαία δουλειά στους μισθωτούς τεχνικούς αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ σε σύγκρουση με το συντεχνιακό διαχωρισμό.

-- Την αυτοτελή ιδεολογική πολιτική δουλειά με βάση τη στρατηγική μας, σε συνολική αντιπαράθεση με τη στρατηγική του κεφαλαίου, αλλά και την προσπάθεια εξειδίκευσης ανά κλάδο και ανά θέμα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της δουλειάς για το Ασφαλιστικό, της οργάνωσης των καταλήψεων του ΤΣΜΕΔΕ με το πλαίσιο του ΠΑΜΕ. Η δουλειά αυτή έφερε τα πρώτα βήματα διαμόρφωσης του Ταξικού Πόλου στο χώρο, που αποδεικνύεται έμπρακτα ότι μπορεί να τραβήξει στη δράση ευρύτερα τμήματα εργαζομένων που μάλιστα κατεβαίνουν για πρώτη φορά στο δρόμο.

Το πιο ουσιαστικό όμως ήταν ότι συνέβαλε στην όξυνση της πάλης με τις ποικίλες δυνάμεις του οπορτουνισμού που δρουν στο χώρο (ΝΑΡ, ΣΥΡΡΙΖΑ - ΚΟΕ, ΕΝΑΝΤΙΑ) με την αντιπαράθεση πάνω στο κεντρικό ζήτημα του προσανατολισμού του κινήματος, που τελικά είναι αποκαλυπτική για το ρόλο κάθε δύναμης. Απαντήσαμε σε ιδεολογήματα που χρόνια τώρα λειτουργούν για να ενσωματώνουν, όπως ότι ο αντιιμπεριαλιστικός αντιμονοπωλιακός προσανατολισμός τάχα δε βοηθά στη μαζικοποίηση του κινήματος. Αποκαλύψαμε την προσπάθεια εγκλωβισμού του κινήματος στο παιχνίδι εναλλαγής των κυβερνήσεων του δικομματισμού με την τακτική των δήθεν ίσων αποστάσεων ανάμεσα στο ΠΑΜΕ και τη ΓΣΕΕ και τη διαχειριστική γραμμή της ενότητας με βάση το πρόβλημα.

Η κρίση που αναμένουμε οδηγεί στην ένταση της επίθεσης, σε μια νέα κατάσταση που εγκυμονεί σοβαρές δυνατότητες πλατιάς ριζοσπαστικοποίησης, αλλά ταυτόχρονα και κινδύνους μεγαλύτερης ενσωμάτωσης.

Ενόψει αυτής της κατάστασης αποκτά ιδιαίτερη σημασία να προχωρήσουμε στη μεγαλύτερη εξειδίκευση της γενικής πολιτικής γραμμής μας ανά κλάδο και χώρο εργασίας. Οφείλουμε να εντείνουμε συγκεκριμένα τη δουλειά για παραπέρα αλλαγή του συσχετισμού δύναμης και την εδραίωση του πλαισίου πάλης του ΠΑΜΕ στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Με συγκεκριμένο σχέδιο να παρέμβουμε για τη διεύρυνση του μαχητικού Ταξικού Πόλου στο χώρο των μισθωτών μηχανικών - τεχνικών που περνάει μέσα από τη συγκέντρωση δυνάμεων στους μονοπωλιακούς ομίλους, την κομματική οικοδόμηση στους χώρους αυτούς. Καθήκον δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα και θεμελιώδες για την ισχυροποίηση του Κόμματος.

Εχουμε όλες τις προϋποθέσεις να τα καταφέρουμε: Το ισχυρό όπλο των Θέσεων του 18ου Συνεδρίου που πατούν σε μακρόχρονη πείρα, την καθολική ιδεολογική - πολιτική υπεροχή του Μαρξισμού-Λενινισμού. Στις πλάτες μας πέφτει το δύσκολο έργο της ισχυροποίησης του Κόμματος και θα προχωρήσουμε χωρίς ταλαντεύσεις.

Τσιμπουκάκης Ηλίας
ΚΟΒ Μηχανικών - Αθήνα

Ριζοσπάστης - 4 Φεβρουαρίου 2009