February 21, 2009

ΝΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ - Για τη συσπείρωση των μαζών

Οι Θέσεις της ΚΕ ανταποκρίνονται στους στόχους και στις ανάγκες που απορρέουν από το χαρακτήρα και τη στρατηγική του ΚΚΕ για τη λαϊκή εξουσία και οικονομία, το σοσιαλισμό.

Αναμφίβολα το κόμμα μας βρίσκεται σε ανοδική πορεία, σε καλύτερη θέση συγκριτικά με την περίοδο του 17ου. Η πρόοδος αυτή οφείλεται στη μακρόχρονη δουλειά που τα αποτελέσματά της γίνονται σήμερα περισσότερο ορατά. Στο τετράχρονο έγιναν θετικά βήματα στην ενίσχυση του Κόμματος, στον καλύτερο πολιτικοϊδεολογικό και οργανωτικό προσανατολισμό της δουλειάς του στην εργατική τάξη και στη νεολαία, σοβαρά βήματα στην εκλαΐκευση της πρότασης πολιτικής διεξόδου, στη διαμόρφωση κεντρικών επεξεργασιών με βάση τη στρατηγική μας, όπως και θετικά βήματα στο κίνημα. Στο ίδιο διάστημα η επιβεβαίωση της πολιτικής του ΚΚΕ έγινε ορατή σε πλατύτερες μάζες, πράγμα που σ' ένα βαθμό εισπράττουμε σήμερα σε πολλούς τομείς. Ολα αυτά αυξάνουν τις απαιτήσεις.

Ο προβληματισμός του παρόντος κειμένου αφορά στη δουλιά του κόμματος για τη συσπείρωση δυνάμεων γύρω από την πολιτική του, την ενίσχυση της αντιιμπεριαλιστικής πάλης, τη συγκέντρωση δυνάμεων για τη συγκρότηση του ΑΑΔΜ

Στην εξέταση του παραπάνω προβλήματος επισημαίνω τα παρακάτω:
  • Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και δυσκολιών για την περαιτέρω μακροημέρευση του δικομματικού σκηνικού, τα μικρά βήματα στη διεύρυνση των δυνάμεων στα μέτωπα συσπείρωσης και πάλης, δεν αντιστοιχούν με την αύξηση της επιρροής του ΚΚΕ, τη γενικότερη επίδραση του στις λαϊκές μάζες και στο πολιτικό σκηνικό. Παρά τη γενικότερη πρόοδο του κόμματος, αυτά τα βήματα δεν αντιστοιχούν επίσης και στις γενικότερες διεργασίες που συντελούνται στις λαϊκές συνειδήσεις. Πρέπει να μελετήσουμε περισσότερο, να βαθύνουμε πάνω στην υπάρχουσα γραμμή για τη συσπείρωση λαϊκών δυνάμεων, προκειμένου να επιτύχουμε την έξοδο στην πάλη πλατιών λαϊκών μαζών. Σε αυτό το δύσκολο καθήκον πρέπει να ανταποκριθούμε σε συνθήκες ελιγμών και σχετικής ενδυνάμωσης του ρεφορμισμού, του οπορτουνισμού και της σοσιαλδημοκρατίας και των πολιτικών τους φορέων που, φορώντας την προβιά του «φίλου του λαού», υπονομεύουν τη λαϊκή πάλη και την προοπτική απεγκλωβισμού του λαού από «λύσεις» μέσα στο σύστημα. Η ασταμάτητη αντιπαράθεση μαζί τους είναι όρος για την αποτελεσματικότητα της πάλης, για να αποδεσμεύονται λαϊκές δυνάμεις από την επιρροή τους, για να ενισχύεται η συσπείρωση του λαού, το Μέτωπο για τη λαϊκή εξουσία και οικονομία.
  • Η πρόοδος στην προσαρμογή της δουλειάς με βάση τη στρατηγική, είναι ακόμη στην αρχή. Δεν έγιναν όσα απαραίτητα βήματα μπορούσαν να γίνουν. Η αναφορά στην ανάγκη αυτή αν δε συνοδεύεται από μέτρα επεξεργασίας και εξειδίκευσης της γενικής πολιτικής γραμμής στο χώρο ευθύνης, ενδέχεται να παρερμηνεύεται ή ακόμα και, κάτω από το βάρος των δυσκολιών, να μετατρέπεται σε άλλοθι για την υποβάθμιση της πάλης για συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων πάνω σε «μικρά» και μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τις μάζες, με συνέπεια να «αρκούμαστε» σε δουλειά μικρής εμβέλειας, κυρίως γύρω από τις δυνάμεις μας. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος κάθε αναφορά στη δουλιά με βάση τη στρατηγική, στην πράξη να παραμένει κενό γράμμα αν δε συνοδεύεται από κοπιώδη επεξεργασία που να απαντά συγκεκριμένα και σε κάθε χώρο το πώς θα γίνεται η διεύρυνση των δυνάμεων, η ενίσχυση της λαϊκής συσπείρωσης και η ανάπτυξη της κοινωνικής συμμαχίας. Με ποια αιτήματα - κρίκους θα προωθείται αυτή. Δεν αρκούν οι όποιες από τα πάνω επεξεργασίες. Πρέπει η ικανότητα εξειδίκευσης για τη συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων και την κοινωνική συμμαχία, να κάνει τώρα πραγματικά και όχι εμβρυακά βήματα. Με αποτελέσματα σε βασικούς χώρους. Επομένως χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμη για να πούμε ότι έχουμε κάνει αξιοσημείωτα βήματα στην εξειδίκευση με βάση τη στρατηγική μας κατά χώρο, κλάδο, κίνημα. Αν είχαμε κάνει περισσότερα βήματα, αυτά θα οδηγούσαν σε πιο ορατή συσπείρωση δυνάμεων. Η εκτίμηση αυτή καθόλου δε μειώνει τις εξαίρετες προσπάθειες που γίνονται ιδιαίτερα σε εργατικούς κλάδους.
  • Ο σχεδιασμός και η καθημερινή δράση που υποτάσσεται και υπηρετεί τη στρατηγική του κόμματος όχι μόνο δε δυσκολεύει, αλλά απελευθερώνει δυνατότητες, δίνει διέξοδο και απάντηση στα λαϊκά προβλήματα και στις αιτίες τους, στην κατεύθυνση της πάλης και στην προοπτική των αγώνων. Αν σωστά κατανοείται, αν σωστά και με κόπο εξειδικεύεται κατά κλάδο, τομέα, κίνημα, τότε παρά τις δυσκολίες μπορεί να δώσει φτερά στην υπόθεση της συσπείρωσης ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων που εξακολουθεί να παραμένει ισχνή, μπορεί να δώσει πνοή, δύναμη και «υλικό» για τη συγκρότηση του Μετώπου.
  • Η δουλειά με βάση τη στρατηγική δε σημαίνει φυσικά ότι η συσπείρωση των ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων γίνεται με τη στρατηγική του ΚΚΕ, αλλά με αιτήματα και πλαίσιο πάλης που παίρνουν υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων και το επίπεδο των μαζών, με αιτήματα που στη συνολική τους κατεύθυνση ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αντιιμπεριαλιστικής πάλης, ενισχύουν την κοινωνική συμμαχία γύρω από κοινά αιτήματα και στόχους, υπηρετούν τη συσπείρωση δυνάμεων σε αντιιμπεριαλιστική-αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση. Επομένως, χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια για να αποκτηθεί η ικανότητα εξειδίκευσης της δουλειάς και των στόχων με βάση τη στρατηγική του κόμματος και όχι με μια τυχόν λαθεμένη ερμηνεία στο πώς αυτή προωθείται. Η ενίσχυση αυτού του στοιχείου μέχρι την ΚΟΒ μπορεί να δώσει σημαντική πείρα, πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο στη δράση της, να ανανεώσει και δυναμώσει τους αγωνιστικούς δεσμούς της με τις μάζες, να θέσει σε κίνηση ευρύτερες δυνάμεις. Οπως δείχνουν ορισμένες σχετικά πρόσφατες εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις και φαινόμενα, υπό ορισμένους όρους, μπορεί ακόμη και για τα πιο «απλά» ως τα πιο σύνθετα προβλήματα, να επιτευχθεί συσπείρωση μαζών, έξοδός τους στο πεδίο της πάλης. Σε τέτοιες εξελίξεις το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο. Μέσα στις μάζες και μπροστάρης σε όλα τα προβλήματά τους. Στην κορυφή και στη βάση. Ετσι ανδρώθηκε 90 χρόνια. Ως εμπνευστής και οργανωτής της πάλης και αδιάλλακτος πολέμιος του οπορτουνισμού και συμβιβασμού μέσα στο λαϊκό κίνημα. Η ανάγκη βελτίωσης της ικανότητας συσπείρωσης δυνάμεων μπρος στις επερχόμενες βαριές συνέπειες για τα λαϊκά στρώματα από την οικονομική κρίση, αποκτά βαρύνουσα σημασία, οπότε πρέπει να σκύψουμε περισσότερο στο πρόβλημα αυτό.

Γιάννης Νάκης
Μέλος της ΚΕ

Ριζοσπάστης - 18 Ιανουαρίου