January 22, 2009

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

93. Το Κόμμα πρέπει να συνεχίσει με αποφασιστικότητα την πορεία που έχει χαράξει με αφετηρία το 15ο Συνέδριο και επεξεργάστηκε παραπέρα στα επόμενα συνέδρια. Σημασία έχει να εδραιωθεί αυτός ο προσανατολισμός, να αφομοιωθεί στο επίπεδο της ΚΟΒ και να δοθεί βάρος στην καθοδήγηση της ΚΝΕ, στην ωρίμανσή της. Σήμερα, κλειδί για την ολόπλευρη ισχυροποίηση του Κόμματος είναι η πρόοδος της κομματικής οικοδόμησης, παίρνοντας υπόψη ότι έχει διευρυνθεί η επιρροή του Κόμματος, άρα υπάρχει έδαφος για ανάπτυξη των γραμμών του με ταχύτερους ρυθμούς την επόμενη περίοδο. Προϋποθέτει σχεδιασμένη και σταθερή, ακούραστη δουλειά για την οικοδόμηση εκτεταμένου, όσο γίνεται, δικτύου Κομματικών και ΚΝίτικων Οργανώσεων Βάσης στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στους τόπους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους και συνεχή ανάπτυξή τους. Είναι προϋπόθεση για να βελτιωθεί και να γίνει πιο δυνατή και αποτελεσματική η κομματική οικοδόμηση και επίδραση στα λαϊκά στρώματα της πόλης και της υπαίθρου, στις γυναίκες, στις νέες ηλικίες, στη νεολαία γενικότερα. Να γίνει συνείδηση και τρόπος δουλειάς η ενότητα επαναστατικής θεωρίας - επαναστατικής πράξης, που σημαίνει: Κατακτούμε όσο γίνεται πιο υψηλό θεωρητικό ιδεολογικό επίπεδο, που συμβάλλει στην αφομοίωση και δημιουργική εφαρμογή της στρατηγικής, στην προγραμματισμένη καθημερινή δράση στο κίνημα, στη συσπείρωση δυνάμεων, αλλά και στην ανάπτυξη της πολιτικής συνείδησης όλο και περισσότερων εργατοϋπαλλήλων και άλλων πρωτοπόρων εργαζομένων. Η ανάπτυξη της κυκλοφορίας του «Ριζοσπάστη», της «Κομμουνιστικής Επιθεώρησης» και του πολιτικού βιβλίου είναι βασικό βήμα προς τα εμπρός, σε συνδυασμό με την πιο πλατιά ανάπτυξη της εσωκομματικής μόρφωσης έως την ΚΟΒ και της αυτομόρφωσης. Η απαίτηση αυτή πρέπει να δυναμώσει απέναντι στις νεότερες ηλικίες και στην ΚΝΕ.

Το πρόγραμμα ιδεολογικής πολιτικής μόρφωσης στελεχών και μελών να συμπεριλαμβάνει ως κύριο ζήτημα το κείμενο με τα συμπεράσματα από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση και την Ιστορία του Κόμματος, όταν ολοκληρωθεί η ετοιμασία και η εσωκομματική συζήτηση για το δεύτερο μέρος της Ιστορίας του ΚΚΕ που περιλαμβάνει την περίοδο 1949-1974.

Η νέα ΚΕ να δώσει ιδιαίτερο βάρος στη βοήθεια και στο ανέβασμα της απόδοσης των Επιτροπών Πόλεων και Περιοχών, ώστε να καθοδηγούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις Νομαρχιακές και Αχτιδικές Επιτροπές που έχουν και την άμεση ευθύνη της καθοδήγησης των ΚΟΒ. Ιδιαίτερη βοήθεια χρειάζονται οι Νομαρχιακές Επιτροπές της υπαίθρου.

Να πάρουν πιο ουσιαστικό και δημιουργικό χαρακτήρα οι διαδικασίες απολογισμού και ελέγχου των καθοδηγητικών οργάνων έως την ΚΟΒ, υπερνικώντας κάθε πνεύμα ρουτίνας και τυπικότητας. Τα καθοδηγητικά όργανα, σε όλη την κλίμακα του Κόμματος έως τις ΚΟΒ, χρειάζεται πιο συστηματικά να μελετούν την πείρα της ταξικής και της γενικότερης μαζικής πάλης στην περιοχή τους, να εντοπίζουν συγκεκριμένες αδυναμίες, ελλείψεις και λάθη που γίνονται στην υλοποίηση των αποφάσεων, να εντοπίζονται τα νέα προβλήματα, οι τάσεις, οι εξελίξεις στο χώρο, ώστε οι αποφάσεις να ανταποκρίνονται κάθε φορά στις συγκεκριμένες ανάγκες. Ιδιαίτερα, να γνωρίζουν τις όποιες ριζοσπαστικές δυνάμεις και τάσεις αναπτύσσονται, τα πρωτοπόρα εργατικά στοιχεία, να μελετούν μέσα από ποιες πρωτοβουλίες και ποια προβλήματα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της πολιτικής συνείδησης, στη διάθεση για οργάνωση και πάλη.

Να αποκτήσουν πιο ουσιαστικό χαρακτήρα ο έλεγχος και η αξιολόγηση της προσφοράς και της δουλειάς των στελεχών.

Να κατακτηθεί ένα ανώτερο επίπεδο κατανόησης του χαρακτήρα και του περιεχομένου της δημιουργικής προσαρμογής και εξειδίκευσης της στρατηγικής στο χώρο ευθύνης του κάθε Οργάνου έως την ΚΟΒ. Να παίρνονται μελετημένα οργανωτικά μέτρα που υπηρετούν αυτόν τον προσανατολισμό.

Ο όγκος δουλειάς, οι σύνθετες εξελίξεις απαιτούν τη στήριξη σε βοηθητικά επιτελεία, ώστε τα καθοδηγητικά όργανα να μπορούν να συγκεντρώνουν την προσοχή στους πιο βασικούς άξονες της δουλειάς, να προγραμματίζουν σε βάθος χρόνου. Οι Επιτροπές Πόλεων και Περιοχών να διαμορφώσουν βοηθητικές επιτροπές εκεί που δεν υπάρχουν, να βελτιώσουν τη σύνθεση των υφιστάμενων. Μια ορισμένη υποδομή πρέπει να διασφαλίζουν και οι Νομαρχιακές Επιτροπές των περιοχών, οι Αχτιδικές των πόλεων. Οι βοηθητικές επιτροπές συμβάλλουν στην καλύτερη επεξεργασία των αποφάσεων, στη βοήθεια για εξειδίκευση των στελεχών και, τελικά, στη βελτίωση της καθοδήγησης των ΚΟΒ.

94. Η νέα ΚΕ να εξασφαλίσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από όσο έγινε μέχρι τώρα, ώστε ο γενικός σχεδιασμός και έλεγχος της δουλειάς της να συμπεριλαμβάνει όλα τα συνδυασμένα μέτρα που καθόρισε η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη για τη στήριξη και την ολόπλευρη βοήθεια στην ΚΝΕ, όπως:
  • Να προσανατολίσει τα Οργανα ν' ανεβάσουν τη δουλειά τους στην ΚΝΕ για την αφομοίωση της στρατηγικής του Κόμματος, την ιδεολογικοπολιτική μόρφωση, την κομμουνιστική διαπαιδαγώγηση. Να βοηθήσει στην εξειδίκευση στελεχών του Κόμματος και της ΚΝΕ σε τομείς της νεολαιίστικης δουλειάς, ιδιαίτερα στους νέους εργάτες και εργάτριες, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στα ΤΕΙ.
  • Με μεγαλύτερη απαιτητικότητα από τον εαυτό της και τα παρακάτω Οργανα να δώσει συντροφική βοήθεια, ώστε να εξασφαλιστεί η δημιουργική λειτουργία των ΟΒ, που συνιστά, μαζί με την ιδεολογικοπολιτική δουλειά, σοβαρό παράγοντα για την αφομοίωση των νέων μελών. Να αντιμετωπίσει την καθυστέρηση που υπάρχει σε ζητήματα Πολιτισμού και Αθλητισμού.
95. Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις διαμορφώνουν και στην Ελλάδα μια νέα κατάσταση, η οποία θα εξελίσσεται παραπέρα στο βαθμό που περάσουν και τα επόμενα μέτρα που προβλέπονται.

Ισχύει και σήμερα η διαπίστωση που περιέχεται στις Θέσεις του 17ου Συνεδρίου («Ντοκουμέντα 17ου Συνεδρίου», σελ. 174) ότι «διαμορφωμένες αντιλήψεις και πρακτικές στην πολιτική και τη μαζική δράση του από την περίοδο της μεταπολίτευσης, σε διαφορετικές σχετικά, εσωτερικές και διεθνείς συνθήκες, αποδείχτηκαν ανεπαρκείς να μεταφερθούν ατόφιες στις σύγχρονες συνθήκες». Απαιτείται να παίρνονται υπόψη οι σύγχρονες συνθήκες και η πείρα που ήδη έχει αποκρυσταλλωθεί όλα αυτά τα χρόνια, διαφορετικά δε θα καλλιεργείται η ικανότητα του Κόμματος, θα μειώνεται η αποτελεσματικότητά του.

Το άμεσα ζητούμενο είναι να διευρυνθεί η εργατική πρωτοπορία, δουλεύοντας ολοκληρωμένα με τη σύγχρονη πείρα. Η διεύρυνση της εργατικής πρωτοπορίας είναι προϋπόθεση για να ασκείται επίδραση και επιρροή σε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος της εργατικής τάξης.

Η ανάπτυξη και ισχυροποίηση του ταξικού κινήματος, η άνοδος της οργάνωσης της εργατικής τάξης, η πρόοδος στην ενότητά της είναι αδιανόητα δίχως τη συστηματική κομματική δουλειά στους οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι ζουν στο πετσί τους την πιο άγρια ταξική εκμετάλλευση. Αναπόσπαστο στοιχείο του προγραμματισμού της κομματικής δουλειάς πρέπει να είναι η συμμετοχή των μεταναστών στα σωματεία, στο συνδικαλιστικό κίνημα, η υπεράσπισή τους στο χώρο δουλειάς από την εργοδοτική ασυδοσία, είτε δουλεύουν στις πόλεις, είτε ως εργάτες γης. Σήμερα χρειάζονται υπεράσπιση και αλληλεγγύη και απέναντι στους ομοεθνείς τους εργοδότες, που τους εκμεταλλεύονται το ίδιο σκληρά με τους Ελληνες. Η παρέμβαση στους οικονομικούς μετανάστες πρέπει να επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τις συνθήκες ζωής και κατοικίας, το πρόβλημα της εκπαίδευσης των παιδιών, τις κοινωνικές υποδομές, το πρόβλημα της υγείας, την υπεράσπισή τους από κάθε μηχανισμό καταστολής και βίας, τη νομιμοποίησή τους.

Η νέα ΚΕ, αξιοποιώντας την πείρα των Οργανώσεων, να επεξεργαστεί σχέδιο δράσης για τα προβλήματα των μεταναστών και την ένταξή τους στο εργατικό κίνημα.

96. Η σχεδιασμένη ιδεολογικοπολιτική και μαζική δραστηριότητα του Κόμματος πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένα κριτήρια ελέγχου αποτελεσμάτων, από προγραμματισμένους στόχους, ώστε να γίνεται συστηματικός έλεγχος και απολογισμός, να εκτιμάται ο βαθμός αποτελεσματικότητας, η διαμόρφωση υποδομής, προοπτικής, με κύριο κριτήριο τη δημιουργική ανησυχία για το πώς προωθείται σταθερά και μεθοδικά η στρατηγική του. Τα όποια αποτελέσματα υπάρχουν κατοχυρώνονται και γίνονται εφαλτήριο για παραπέρα βελτίωση και πιο υψηλή απαιτητικότητα, χωρίς ανυπομονησία που δεν υπολογίζει τις καμπές και τις στροφές του κινήματος, τα διάφορα ζιγκ-ζαγκ, την όποια επίδραση ασκούν οι αντικειμενικοί παράγοντες.

Μέσα από την καθημερινή δράση, να ανεβαίνει η πείρα του Κόμματος, η ιδεολογικοπολιτική και οργανωτική του ετοιμότητα σε όλους τους κρίκους, ώστε να βρίσκεται στο ύψος των απαιτήσεων σε συνθήκες που οξύνεται η ταξική πάλη και νέες λαϊκές μάζες εισέρχονται στο κίνημα ή στις αντίθετες συνθήκες, που εμφανίζονται δυσκολίες και αργοί ρυθμοί ανάπτυξης του ταξικού αγώνα.

Να αντιμετωπίσουμε με δουλειά προσέγγισης, χωρίς άγχος άμεσης πειθούς, τη σχετικά νέα κινητικότητα λαϊκών μαζών που συντελείται με αντιφάσεις. Ταυτόχρονα, να επαγρυπνούμε γιατί ένα τέτοιο απαραίτητο άνοιγμα φέρνει και πίεση και δυσκολία να περνάει η στρατηγική μας, κίνδυνο διάχυσης. Είναι όμως μονόδρομος να μπούμε σε πιο βαθιά νερά, φροντίζοντας να μη χαλαρώνει η επιμονή στην προώθηση της στρατηγικής μας.

97. Η μαχητικότητα και η ποιότητα της δράσης των κομμουνιστών και κομμουνιστριών στις άλλες μαζικές οργανώσεις συνιστούν βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της πάλης, για την αγωνιστική συλλογική διαπαιδαγώγηση, για την ανάπτυξη της πολιτικής συνείδησης, για την κομματική και ΚΝίτικη οικοδόμηση, για την ένταξη στο Κόμμα πρωτοπόρων εργαζομένων.

Οι μαζικές οργανώσεις στο χώρο κατοικίας αποκτούν σήμερα μεγαλύτερη σημασία και οι τοπικοί αγώνες ευρύτερη πολιτική διάσταση, καθώς προχωρά η νέα διοικητική δομή της χώρας με τον «Καποδίστρια ΙΙ», και μια σειρά κρίσιμοι κοινωνικοί τομείς περνάνε σε δημοτικό επίπεδο και συνδέονται με τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Τα Οργανα και οι ΚΟ να αναλάβουν την ευθύνη τους στην καθοδήγηση των εκλεγμένων σε διοικήσεις μαζικών φορέων και άλλων οργανώσεων, των κομματικών ομάδων, στον έλεγχο πώς δουλεύουμε, πώς συσπειρώνουμε, πώς κερδίζουμε πείθοντας λαϊκές δυνάμεις.

98. Το ζήτημα της ανανέωσης, της εναλλαγής και της αναδιάταξης στελεχών είναι άμεσο και επιτακτικό. Ακόμα περισσότερο επιτακτικό θα γίνει τα επόμενα χρόνια, γι? αυτό και η αντιμετώπισή του πρέπει να είναι μεθοδική, προγραμματισμένη, άμεση.

Η ανανέωση των οργάνων να έχει κοινωνικοταξικά και ηλικιακά κριτήρια και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ιδιαίτερος στόχος είναι η ανάδειξη γυναικείων στελεχών από την εργατική τάξη.

Χρειάζεται να συγκεντρωθούν οι περισσότερες και πιο ικανές δυνάμεις στην κλαδική δουλειά, στη δουλειά κατά τομέα οικονομίας, ιδιαίτερα στη βιομηχανία, στους παραδοσιακούς κλάδους της μεταποίησης που απασχολούν έμπειρο εργατικό δυναμικό και στους νέους βιομηχανικούς κλάδους που συγκεντρώνουν νέους σε ηλικία εργάτες. Επιπλέον, πρέπει τα καλύτερα και πιο ώριμα ή εξελίξιμα στελέχη να ενισχύσουν τη δουλειά των κλαδικών Αχτίδων. Εκεί να διαταχθούν και στελέχη που μπορούν να βοηθήσουν στην πιο επιτελική δουλειά.

Συγκέντρωση δυνάμεων να γίνει και στον τομέα της ιδεολογικής δουλειάς, της διαφώτισης και προπαγάνδας, των μελετών και της έρευνας με την αξιοποίηση του κομματικού επιστημονικού δυναμικού που θέτει τις γνώσεις του στην υπηρεσία της εργατικής τάξης, της πάλης για το σοσιαλισμό. Απαιτείται οι νέοι επιστήμονες κομματικά μέλη να βοηθιούνται, ώστε να αποκτούν μαρξιστική μόρφωση με σύστημα εσωκομματικής μόρφωσης και αυτομόρφωσης.

Η ανανέωση σχετίζεται και με την εναλλαγή τομέων δουλειάς, καθώς η πολύχρονη παραμονή σε ένα συγκεκριμένο καταμερισμό οδηγεί σε μονομέρεια και κατά συνέπεια σε ένα είδος στασιμότητας. Στελέχη που δεν έχουν διάθεση να ανεβάσουν την προσφορά τους ή δεν κατανοούν την ανάγκη ατομικής βελτίωσης μπαίνουν εμπόδιο.

Η λύση του ζητήματος βρίσκεται και στη βελτίωση της καθοδήγησης, αλλά κυρίως στην ανανέωση των Οργάνων από την ΚΝΕ, που προϋποθέτει περισσότερη βοήθεια στα στελέχη της, ώστε να προετοιμάζονται για την ανάληψη κομματικής ευθύνης. Ταυτόχρονα, πρέπει να βοηθιέται η ΚΝΕ, ώστε και αυτή να προετοιμάζει την ανάδειξη και ανάπτυξη των στελεχών της, προκειμένου να καλύπτονται τα κενά που δημιουργούνται με το πέρασμα στο Κόμμα. Να παίρνει, δηλαδή, υπόψη και το ΚΣ της ΚΝΕ το ρόλο που παίζει η Οργάνωση στην ανανέωση των δυνάμεων του Κόμματος.

Το καθήκον αυτό ισχύει για όλους τους καθοδηγητικούς κρίκους του Κόμματος και τους αντίστοιχους της ΚΝΕ.

99. Η ισχυροποίηση του Κόμματος συμπεριλαμβάνει τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη της πολιτικής του εκλογικής επιρροής. Ωστόσο, η ισχυροποίηση του Κόμματος δεν πρέπει να ταυτίζεται με την εκλογική επιρροή. Πρέπει να κατανοηθεί ότι υπάρχουν ζητήματα που κυρίως πρέπει να συγκεντρώσουν την προσοχή μας, ώστε να αποτελέσουν εργαλείο και για την πολιτική επιρροή του Κόμματος. Η πολιτική επιρροή καθορίζεται και αποτιμάται με ένα συνδυασμό κριτηρίων. Βασικό κριτήριο ισχυροποίησης είναι η κομματική οικοδόμηση στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στους κλάδους, η ιδεολογικοπολιτική στάθμη του Κόμματος και η ικανότητά του στην αντεπίθεση, με κριτήριο τη διάδοση του «Ριζοσπάστη», του πολιτικού βιβλίου κλπ. Η σταθερή ιδεολογική διαπάλη με τις αστικές αντιλήψεις και τον οπορτουνισμό.

100. Αναπόσπαστο στοιχείο της κομματικής οικοδόμησης και της ισχυροποίησης των δεσμών του Κόμματος με την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα αποτελεί η αξιοποίηση και διάδοση των κομματικών εντύπων, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων, του Διαδικτύου. Ολα αυτά συνιστούν παράγοντες ουσιαστικής βελτίωσης της προπαγάνδας, που πρέπει να στέκεται κάθε φορά στο ύψος των απαιτήσεων, των αναγκών, να σχεδιάζεται με προοπτική. Ο «Ριζοσπάστης», η ΚΟΜΕΠ και ειδικές εκδόσεις που κάνει το Κόμμα αποτελούν το αναντικατάστατο καθημερινό ατομικό εφόδιο του κάθε μέλους του Κόμματος και της ΚΝΕ. Το ίδιο ισχύει για τον «Οδηγητή» για τα μέλη της ΚΝΕ. Ο «Οδηγητής» είναι εφόδιο επίσης για τα στελέχη και μέλη του Κόμματος που έχουν χρεωθεί δουλειά στη Νεολαία, αλλά και για όλο το κομματικό δυναμικό που χρειάζεται να γνωρίζει όσο γίνεται καλύτερα τι λέει η ΚΝΕ. Τα παραπάνω μέσα συμβάλλουν και στη βελτίωση της καθοδήγησης, αφού εφοδιάζουν με επιχειρήματα και γνώσεις, ενημερώνουν με βάση και την επικαιρότητα.

Η πλατιά διαφωτιστική δουλειά χρειάζεται να αξιοποιήσει συστηματικά όλες τις σύγχρονες μορφές προπαγάνδας, όμως το κύριο και βασικό είναι να στηριχτεί στον άμεσο ζωντανό διάλογο, πρόσωπο με πρόσωπο με τους εργαζόμενους. Βασικό μέτρο είναι να αναδειχτεί μέσα από μια συστηματική προσπάθεια βοήθειας και αυτομόρφωσης, εκπαίδευσης, ένα πλατύ δίκτυο διαφωτιστών και προπαγανδιστών, ιδιαίτερα από την εργατική τάξη, μαρξιστών επιστημόνων.

101. Στο επόμενο διάστημα να γίνει βαθιά συνείδηση στα στελέχη και στα μέλη του Κόμματος ότι το πιο αποτελεσματικό όπλο πειθούς συνιστά η ενότητα λόγων και έργων, επαναστατικής θεωρίας και πράξης. Ιδιαίτερα αυτό αφορά το χώρο εργασίας, τον τόπο δουλειάς, εκεί δηλαδή όπου κρίνεται η μαχητικότητα και η ταξική αντιπαράθεση.

Ο κομμουνιστής και η κομμουνίστρια, ο ΚΝίτης και η ΚΝίτισσα δεν κρίνονται μόνο από την προσωπική αγωνιστικότητα, αλλά από την ικανότητα συσπείρωσης και οργάνωσης των λαϊκών μαζών κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Από την ικανότητα στην οικοδόμηση μετώπων συσπείρωσης στη διάρκεια των αγώνων, στην ενίσχυση μετώπων συσπείρωσης και συνεργασίας στα οποία μετέχουμε και τα στηρίζουμε, στη διεύρυνση του κύκλου επαφής και επιρροής του Κόμματος, στην ικανότητα να συνεργαζόμαστε με εργατοϋπαλλήλους, αυτοαπασχολούμενους και φτωχούς αγρότες, με νέες ηλικίες, παίρνοντας υπόψη τις διαφορετικές τους απόψεις, αλλά και χωρίς να παραιτούμαστε από τη δουλειά της πειθούς, της κριτικής.

102. Να μένει ανοικτό το μέτωπο του εκσυγχρονισμού των θέσεων και επεξεργασιών μας, των στόχων και αιτημάτων πάλης, ώστε να διευκολύνουμε την προώθηση της στρατηγικής μας, να ανεβάσουμε την ικανότητα εκλαΐκευσης των θέσεών μας για το σοσιαλισμό και την αναγκαιότητα οικοδόμησης του Μετώπου στη βάση της συμφωνίας για τη Λαϊκή Εξουσία - Οικονομία. Η βάση των διεκδικήσεων είναι τα οικονομικά αιτήματα των εργαζομένων και το δικαίωμα στη δουλειά, αποκρούοντας τις αστικές και σοσιαλδημοκρατικές αντιλήψεις περί αναδιανομής και διαχείρισης της φτώχειας. Να διατυπώνουμε συνθήματα και αιτήματα, στόχους πάλης που αποκαλύπτουν την αναγκαιότητα πάλης κατά της ταξικής εκμετάλλευσης. Να καταδεικνύουμε την υπεροχή των ιδεών μας, τη διαφορά που μας χωρίζει, την έννοια και το περιεχόμενο των σύγχρονων αναγκών, το πρόβλημα της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και εξουσίας.

103. Η ΚΕ να αναπροσαρμόσει το είδος των κεντρικών της πρωτοβουλιών, να μην περιορίζεται μόνο σε αυτά που επιβάλλει η λεγόμενη πολιτική επικαιρότητα, όπως καθορίζεται από τα αστικά κόμματα και τους οπορτουνιστές. Στις κεντρικές πρωτοβουλίες της ΚΕ να εντάσσονται με σχέδιο ζητήματα που αφορούν την ιδεολογία και τη στρατηγική μας, όπως τον πρωτοπόρο και επαναστατικό ρόλο της εργατικής τάξης, την αξία της αντιμονοπωλιακής κοινωνικής συμμαχίας, τις εξελίξεις στο ιμπεριαλιστικό σύστημα, τη διαφορά αστικής και σοσιαλιστικής δημοκρατίας, τα συμπεράσματά μας από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση και πώς αυτά εντάσσονται στην αντίληψη του ΚΚΕ για το σοσιαλισμό.

Να γίνεται με όρους επαναστατικής αισιοδοξίας συστηματική ιδεολογικοπολιτική προετοιμασία για το χαρακτήρα της σύγκρουσης, για το τι σημαίνει κατάκτηση εξουσίας, τι θυσίες χρειάζονται, ότι είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση. Να χτυπηθούν κοινοβουλευτικές αυταπάτες και να ανεβαίνει η επαναστατική επαγρύπνηση.

104. Στον προγραμματισμό δράσης του Κόμματος έως το 19ο Συνέδριο να αξιοποιηθούν: Οι αποφάσεις της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης για τη νεολαία και της Πανελλαδικής Σύσκεψης για την εξειδίκευση της στρατηγικής του στις γυναίκες. Οι ειδικές αποφάσεις της Ευρείας Συνόδου του ΚΣ της ΚΝΕ για το μαθητικό, φοιτητικό και σπουδαστικό κίνημα. Σε συνεργασία με την ΚΝΕ να προχωρήσει στην παραπέρα επεξεργασία της δράσης μας στο κίνημα Παιδείας και ιδιαίτερα στον κλάδο των εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών στο χώρο ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ο συσχετισμός δύναμης που κυριαρχεί σε συνθήκες που προωθούνται νέα αντιδραστικά μέτρα απαιτεί πιο επεξεργασμένη πολιτική στο χώρο, προσπάθεια συσπείρωσης των ριζοσπαστικών δυνάμεων που υπάρχουν. Η δραστηριότητα αυτή να συνδυαστεί με τη συμμετοχή στην επεξεργασία της πολιτικής μας των Οργανώσεων του Κόμματος που δρουν στους συγκεκριμένους χώρους.

105. Να πραγματοποιηθεί Πανελλαδική Συνδιάσκεψη με βάση το Καταστατικό του Κόμματος για τη συζήτηση του δεύτερου τόμου της Ιστορίας του Κόμματος της περιόδου 1949-1974.

Να πραγματοποιηθεί επίσης Πανελλαδική Συνδιάσκεψη για τον έλεγχο της δράσης μας στην εργατική τάξη και το συνδικαλιστικό κίνημα. Στα πλαίσιά της να εκτιμηθεί και η συμβολή μας στο ευρωπαϊκό και το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα.

Η νέα ΚΕ να ασχοληθεί άμεσα με τον έλεγχο της πορείας της κομματικής οικοδόμησης σε ευρεία σύνοδο με τη συμμετοχή των Γραφείων Επιτροπών Πόλεων και Περιοχών και του ΚΣ της ΚΝΕ. Στη συνέχεια να οργανωθεί αντίστοιχη συζήτηση στα Οργανα και τις ΚΟΒ.

106. Η νέα ΚΕ, με βάση και την πείρα των Κομματικών Οργανώσεων, τις γνώμες και τις προτάσεις συνεργαζομένων, να μελετήσει ζητήματα αναδιοργάνωσης και συνένωσης του αντιιμπεριαλιστικού αντιπολεμικού κινήματος με το κίνημα διεθνιστικής αλληλεγγύης. Το αντιπολεμικό αντιιμπεριαλιστικό κίνημα πρέπει να έχει συνεχή καθημερινή δράση, να καταπιάνεται με όλες τις μορφές της ιμπεριαλιστικής επέμβασης και βεβαίως να οργανώνει τη λαϊκή αντίδραση κατά του πολέμου και της κατοχής. Αναπόσπαστο στοιχείο του αντιπολεμικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος αποτελεί η διεθνής αλληλεγγύη υπέρ των λαών, υπέρ των θυμάτων της ιμπεριαλιστικής θηριωδίας, των αντικομμουνιστικών και γενικότερα αντιδημοκρατικών διώξεων. Ορος για τη συσπείρωση και μαχητικοποίηση λαϊκών δυνάμεων και νεολαίας στο μέτωπο κατά του πολέμου και της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας είναι η συνεχής ενημέρωση, οι αποκαλύψεις, η αποκατάσταση της αλήθειας, καθώς στην Ελλάδα και διεθνώς οι λαοί βρίσκονται στο έλεος της ιμπεριαλιστικής προπαγάνδας.

107. Να συστηματοποιηθεί η πρακτική δουλειά για τη συγκρότηση διακριτού κομμουνιστικού πόλου, διατηρώντας και αναπτύσσοντας παραπέρα τις δοκιμασμένες μορφές διεθνών και περιφερειακών συναντήσεων, διμερών επαφών.

Ανάπτυξη των οικονομικών του Κόμματος

108. Στο διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο Συνέδριο εξαπολύθηκε κατά κύματα, με τη μορφή συκοφαντίας και προβοκάτσιας, μια πολυμέτωπη επίθεση σε βάρος του Κόμματος για τις πηγές των οικονομικών του εσόδων και με πρόσχημα την άρνηση να επιτρέψει κρατικό έλεγχο στην εσωτερική του λειτουργία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η είσπραξη συνδρομών, η πλατιά οικονομική δουλειά για ενισχύσεις με τη μορφή οικονομικής εξόρμησης.

Η συκοφαντική επίθεση κατά του ΚΚΕ έχει στρατηγικό στόχο και δεν είναι ευκαιριακή. Αλλωστε, αυτή ξεκίνησε επιθετικά από τις αρχές της 10ετίας του 1990 με το ίδιο πάντα περιεχόμενο. Εκδηλώνεται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, π.χ. προεκλογικά, σε περίοδο που οξύνεται η λαϊκή αγανάκτηση και δυσαρέσκεια ή σε περίοδο που γίνονται αποκαλύψεις για το χρηματισμό κομμάτων και πολιτικών στελεχών των κομμάτων εξουσίας.

Ασκείται προληπτική τρομοκρατική πολιτική στο λαό, ώστε να κλείσει ο δρόμος της επικοινωνίας με την πολιτική πρόταση του Κόμματος, με τη δράση της ΚΝΕ, να μπουν εμπόδια στον πρωτοπόρο ρόλο του ΚΚΕ στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης. Στόχος επίσης είναι να καλλιεργηθεί η ανοχή στις οικονομικές και πολιτικές δοσοληψίες των κομμάτων εξουσίας, διαδίδοντας το ψέμα ότι και το ΚΚΕ δεν είναι διαφορετικό κόμμα όσον αφορά τις πηγές των οικονομικών του.

Η διαφάνεια που προβάλλουν όλα τα άλλα κόμματα είναι υποκριτική.

Η κρατική επιχορήγηση, που κυρίως κατευθύνεται στα μεγάλα κόμματα, είναι το πρόσχημα και το μέσο εκβιασμού. Το ΚΚΕ δεν επαφίεται στην κρατική επιχορήγηση, που είναι ανεπαρκής, πολύ περισσότερο που χρησιμοποιείται ως άλλοθι για επίθεση στο Κόμμα, για αλλαγή των αρχών λειτουργίας του.

Οι ανάγκες του Κόμματος χρόνο με το χρόνο αυξάνονται και θα αυξάνονται ακόμα πιο πολύ όσο διευρύνεται η πολιτική και μαζική δραστηριότητά του, όσο βελτιώνεται η ποιότητα και η πολυμορφία της δράσης του.

Στο επόμενο διάστημα πρέπει να σημειωθεί αποφασιστική αύξηση των εσόδων του Κόμματος από τις συνδρομές, με βάση το Καταστατικό, από σταθερή καθημερινή οικονομική δουλειά που απευθύνεται στους ανθρώπους του μόχθου, στην εργατική τάξη, γενικότερα στους εργαζόμενους, σε όλους εκείνους που ανεξάρτητα τι ψηφίζουν, κατανοούν ότι είναι εγγύηση η δυναμική δράση του ΚΚΕ, η οποία απαιτεί και οικονομικά μέσα.

Ετσι θα γίνεται περισσότερο αυτοδύναμο έναντι της κρατικής επιχορήγησης που έτσι και αλλιώς δεν μπορεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες. Το Κόμμα να συνδυάζει όσο γίνεται καλύτερα τη σωστή διαχείριση με την αύξηση των οικονομικών μέσων που διατίθενται για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δραστηριότητάς του στην Ελλάδα και στο διεθνές κομμουνιστικό και αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, στη διεθνιστική αλληλεγγύη.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, τα οικονομικά του Κόμματος διαμορφώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους μέσω των χρονιάτικων οικονομικών εξορμήσεων, που είχαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Υστέρηση σημειώνεται στην κάλυψη των πλάνων από τις συνδρομές και τη μηνιαία οικονομική δουλειά των μελών του Κόμματος. Υπάρχουν οργανωτικές αδυναμίες και έλλειψη στοχοπροσήλωσης στη συγκέντρωση των συνδρομών και εισφορών. Δεν εκδηλώνεται παντού, σε όλες τις περιπτώσεις, ανησυχία για τη σταθερή αύξηση των οικονομικών. Το εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλε η ΚΕ στις ΚΟΒ δεν αποτέλεσε σε όλες τις περιπτώσεις αντικείμενο ουσιαστικής συζήτησης και προβληματισμού.

Η ΚΕ παίρνει υπόψη τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που ταλαιπωρούν ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων, εξαιτίας της γενικότερης πολιτικής κατάστασης και της αντεργατικής, αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα φίλοι, οπαδοί και άλλοι εργαζόμενοι να εισφέρουν μικρότερα ποσά στην τακτική ενίσχυση ή κατά τη διάρκεια των οικονομικών εξορμήσεων. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ανάγκη να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τον κύκλο εργαζομένων στον οποίο απευθυνόμαστε για την οικονομική στήριξη του Κόμματος. Μπορούμε σήμερα να αναπτύξουμε τα οικονομικά έσοδα του Κόμματος με ενισχύσεις από πολύ περισσότερους.

5 Οκτώβρη 2008

Η ΚΕ του ΚΚΕ